18 December, 2009

ေသာက ကင္းေ၀းေနႏိုင္ေရး

အခုရက္ပုိင္း ၀ိုင္း အားလပ္ခ်ိန္မွာ ဖတ္ျဖစ္ေနတဲ့ ဆရာၾကီးတက္တုိး(1913-2003)ရဲ႕ ေသာကကင္းေ၀း ေနႏုိင္ေရးစာအုပ္ေလးပါ။ မူရင္းေရးသားသူ Dale Carnegie ေဒးလ္ကာေနဂ်ီ - How to stop Worrying and start living စာအုပ္မွ ထဲကေန ဆရာၾကီးရဲ႕ ဘာသာျပန္ခ်က္မ်ား တခ်ိဳ႕တ၀က္ကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁) တစ္ေန႕တစ္ခါေနပါ

ေနာင္ေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတြင္ ယေန႕အလုပ္ကို စိတ္၀င္စားျပီး ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ နက္ျဖန္အတြက္ စဥ္းစားပါ။ သို႕ေသာ္နက္ျဖန္အတြက္ ၾကိဳ၍မပူပန္ပါႏွင့္။ နက္ျဖန္အတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈျပဳပါ။ သုိ႕ေသာ္ နက္ျဖန္ဘာမ်ားျဖစ္ပါသလဲ ဟု ေတြးေတာ ေၾကာင့္ၾကျခင္း မရွိပါႏွင့္။

အဂၤလိပ္သဘာ၀စာေရးဆရာၾကီး ဂၽြန္ရပ္စကင္းသည္ စားပြဲေပၚတြင္ ေက်ာက္တံုးတစ္ခုရွိရာ ထိုေက်ာက္တံုးေပၚ၌ စာလံုးတစ္လံုးတည္းထြင္းထားသည္။ ထုိစာလံုးကား " ယေန႕ " ဟူ၏။

(၂) ေသာကေပ်ာက္နတ္ေဆး

သင္သည္ ျပႆနာတစ္ခုခု ေပၚလာလွ်င္ မရွဴႏုိင္ မကယ္ႏုိင္ျဖစ္ျပီး ေသာကမေပြပါႏွင့္။ ဤနတ္ေဆးကို အသံုးျပဳပါေလ။

၁။ ဒီကိစၥမွာ ငါ ဘယ္အေျခအေနအထိ ေရာက္မလဲဟု အဆိုးဆံုးအေျခကိုတြက္ၾကည္႕ပါ။
၂။ ထို အဆိုးဆံုး အေျခအေနကို လက္ခံႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။
၃။ အဆုိးဆံုး အေျခအေနကို လက္ခံျပီး ထုိအေျခအေနမွစ၍ တိုးတက္လာေအာင္ စိတ္ေအးေအးႏွင့္ ၾကံစည္စဥ္းစားပါ။

(၃) ေသာက၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

" ေသာကကိုမွ် မတုိက္ခိုက္တတ္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အရြယ္ငယ္ငယ္ႏွင့္ပင္ ေသဆံုးၾကရေပမည္ "

ေဒါက္တာ အဲလက္ ကယ္ရယ္

ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သြက္ခ်ာပါဒ ျဖစ္တတ္သည္။

၁။ အိမ္ေထာင္ေရးပ်က္စီးျခင္း
၂။ စီးပြါးေရး ပ်က္စီးျခင္း
၃။ အေဖာ္သဟဲ မရွိျခင္း
၄။ အျငိဳးစိတ္ ေမြးျမဴထားျခင္း
၅။ ေသာက ေထြျပားျခင္း စသည္တုိ႕သည္ စိတ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေသာကမွ ျဖာထြက္လာေသာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ေသာကေၾကာင့္ သြားက်ိဳးလြယ္သည္ကို သတိျပဳမိၾကပါသလား။ မဆီမဆိုင္ ေသာကမ်ားတာနဲ႕ သြားက်ိဳးလြယ္တယ္၊ မျဖစ္ႏုိင္ေကာင္းဟု ဆိုေကာင္းဆိုပါမည္။ သြားဘက္ဆုိင္ရာ နာမည္ေက်ာ္ ေဒါက္တာ မကၠေဂါနီဂီက ေသာက ေထြျပားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း သြားတြင္ရွိေသာ ကယ္လ္စီယမ္ဓါတ္ (ထံုးဓါတ္) မွာ ပ်က္စီးခ်ိဳ႕ယြင္းကာ ေနာက္ဆံုး၌ သြားမ်ား က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးတတ္သည္ဟု သြားစိုက္ဆရာ၀န္မ်ား အစည္းအရုံးတြင္ မိန္႕ဆိုဖူးသည္။ ထုိ႕ျပင္ဆရာ၀န္ၾကီးတစ္ဦး၏ ေဆးခန္းနံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ ကတ္ျပား၌ ေရးထားသည္ကိုေတြ႕ရသျဖင့္လည္း ကူးယူခဲ့ပါေသးသည္။ ဖတ္ၾကည္႕ပါဦးေနာ္...

အေညာင္းအညာေျဖနည္း

ကိုယ္အေညာင္း၊ စိတ္အေညာင္းေျဖနည္းမွာ ဘာသာတရား၊ အအိပ္၊ တူရိယာႏွင့္ ရယ္ရႊင္မႈပင္ျဖစ္သည္။
ဘာသာတရားကိုင္းရႈိင္းပါ စိတ္သက္သာမႈရသည္။ ေကာင္းေကာင္းအိပ္စက္ အနားယူပါ ကိုယ္က်န္းမာမႈရသည္။ ျငိမ့္ေညာင္းခ်ိဳသာေသာ တူရိယာသံကို နားဆင္ပါ ။ ဘယ္အရာတြင္မဆို ရယ္ေမာႏုိင္စရာအကြက္ကိုရွာပါ။ ဤနည္းကို လိုက္နာသူမ်ား က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရလိမ့္မည္။

(၄) ေသာက ျပႆနာကို ဘယ္သို႕စစ္ေဆးျပီး ဘယ္ပံု ေျဖရွင္းမည္နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တြင္ ဆရာ (၆) ဦးရွိပါသည္။ သူတို႕သည္ ကၽြႏ္ုပ္အား ပညာ အလံုးစံု သင္ျပသည္။ သူတုိ႕အမည္ကား-

၁။ ဘယ္ဟာ၊ ၂။ ဘာေၾကာင့္၊ ၃။ ဘယ္ေသာအခါ၊ ၄။ ဘယ္သူ၊ ၅။ ဘယ္လုိ၊ ၆။ ဘယ္မွာ တုိ႕ပင္ျဖစ္သည္။
ရုဒ္ယဒ္ ကစ္ပလင္း

ဘယ္ကိစၥမ်ိဳးမဆို ခ်တြက္ျပီး အျပီးအပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တာ အေကာင္းဆံုးပဲ ေသာကကို ေဟာတဲ့ လမ္းေလးသြယ္နဲ႕ ထိုးစစ္ဆင္ျပီး ေခ်မႈန္းပစ္လုိက္တာပဲ
ပထမလမ္း - ျဖစ္ေနတဲ့ ေသာကနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းကို အတိအက်ေရးခ်တယ္
ဒုတိယလမ္း - ဒါဆို ငါဘာတတ္ႏုိင္သလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္း အေျဖကို ေရးခ်တယ္
တတိယလမ္း - လုပ္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြထဲက ဘယ္နည္းက လုိက္မယ္ဆိုတာ အေသအခ်ာစဥ္းစားျပီး ပိုင္းျဖတ္လုိက္တယ္
စတုတၳလမ္း - ဆံုးျဖတ္ျပီးတဲ့နည္းအတိုင္း အျမန္ဆံုး လုပ္ေတာ့တာပဲ

(၅) သင့္အလုပ္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည္႕ ေသာကကို တ၀က္ျဖတ္ပစ္နည္း

၁။ အေၾကာင္းစံုရေအာင္ရွာပါ
၂။ အေၾကာင္းမ်ားကို စိစစ္ေ၀ဖန္ျပီၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ
၃။ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ျပီး ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ပါ။
၄။ အလုပ္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်င္း၍ ေသာကေထြျပားလာလွ်င္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား ေရးေျဖၾကည္႕ပါ။

၁။ ဘာျပႆနာလဲ
၂။ ျပႆနာအေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ
၃။ ေျဖရွင္းနည္း ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသလဲ
၄။ ဘယ္နည္းက အေကာင္းဆံုးလဲ

(၆) ေသာကကို သင့္စိတ္ထဲက တြန္းထုတ္နည္း

" စိတ္မခ်မ္းေျမ႕ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ သင့္ကိုယ္သင္ ေပ်ာ္မေပ်ာ္ စစ္ေဆးေနဖို႕ အခ်ိန္ပိုရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ပိုဟူ၍ မထားပါႏွင့္ "

စာေရးဆရာၾကီး ဘားနဒ္ေရွာ

အလုပ္ကို မအားေအာင္လုပ္ပါ။ အခ်ိန္ပိုမထားပါႏွင့္။ ေသာကရွင္သည္ အလုပ္ထဲတြင္ စိတ္ကို စံုးစံုးျမဳပ္ေအာင္ ၀င္စားအပ္လွသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက ေသာက ေမႊ၍ ေၾကမြသြားေခ်မည္။

(၇) ေနာက္ေခ်းပိုးေတြက သင့္ကို မလွဲေစနဲ႕

ဆိုလုိသည္မွာ အေသးအဖြဲကိစၥေတြေၾကာင့္ ေသာကအျဖစ္မခံဘဲ အာရုံေျပာင္း၍ ေနတတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂရုမထားေလာက္သည္႕ အေသးအဖြဲကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းျပ၍ ဒုကၡ အေရာက္မခံပါႏွင့္

" အသက္တာသည္ တုိေတာင္းလွသျဖင့္ အေသးအဖြဲမ်ားကို အေရးမေပးႏိုင္ဟူေတသာ စကားရပ္မ်ားကို မေမ့ပါႏွင့္ "

(၈) သင့္ေသာကမ်ားကို ပစ္ပယ္မည္းနည္းဥပေဒ

အေၾကာင္းအက်ိဳး စံုစမ္းၾကည္႕ေသးတာေပါ့ ဟူ၍ အျမဲစံုစမ္းပါ။ ထို႕ေနာက္ ပ်မ္းမွ်ျခင္း သေဘာတရားအတုိင္း ဆိုလွ်င္ ငါစိုးရိမ္ေနတာ ျဖစ္ဖို႕ နည္းသလား၊ မ်ားသလား ဟု ေမးၾကည္႕ပါ။

(၉) ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲ

မျဖစ္ႏုိင္သည္ကို ျဖစ္ႏိုင္ရမည္ဟူေသာ သေဘာႏွင့္ ဇြတ္တုိးလုပ္လွ်င္ လုပ္ႏုိင္ေသာ သတၱိအင္အား လူ၏သႏၱာန္၌ မရွိသျဖင့္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ျဖစ္ႏုိင္သည္႕တုိင္ေအာင္ ရွိသမွ် အင္အားကို ကုန္ခန္းေအာင္ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ အျခား ဘ၀ ကိစၥမ်ားအတြက္ သံုးစရာ အင္အားစု မရွိေတာ့ဘဲ ေနေခမည္။ ဥပမာ ေလမုန္တုိင္းႏွင့္ အလုိက္သင့္ ယမ္းလုိက္ေသာ ပဲ့ျပားသည္ က်ိဳးပဲ့ ပ်က္စီးျခင္းမရွိေပ။ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံေနေသာ သစ္ပင္ၾကီးသည္ကား ေနာက္ဆံုး၌ ေလမုန္တုိင္းဒဏ္ကို မခံႏုိင္ဘဲ ခါးလယ္မွ က်ိဳးက်ရေလေတာ့သည္။

"မတတ္ႏုိင္လွ်င္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္လက္ခံ" ဟု ဂရိပညာရွိၾကီး ဆိုကေရတီးက ဆုိသည္။ ဤ ဆိုေသာစကားအတုိင္းသာ ျပဳက်င့္ႏုိင္ပါက ကမၻာေပၚရွိ ေသာကမ်ားသည္ တ၀က္မက ေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကေပလိမ့္မည္။

(၁၀) သင့္ေသာကကို ကန္႕သတ္လုိက္ပါ

ေသာကက သင့္ကို မေခ်မႈန္းမီ၊ သင္က ေသာကျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေလ့ကို ေခ်မႈန္းလုိက္စမ္းပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေသာကျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကည္႕ပါ။

၁။ ယခုေသာကျဖစ္ေနသည္႕ အေၾကာင္းအရာသည္ မိမိအတြက္ မည္မွ် တန္ဖိုးရွိသနည္း ?
၂။ ေသာကကို မည္သည္႕ေနရာတြင္ ကန္႕သတ္ျပီး ေမ့ေပ်ာက္လုိက္ရမည္နည္း ?
၃။ ေသာက မပိုသင့္ပါလ်က္ႏွင့္ ပိုေနသလား ?

ဒီအခ်က္ (၁၀)ခ်က္ထဲမွာ တစ္ခ်က္ခ်င္းဆီကို ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္ ဥပမာ သာဓကမ်ားႏွင့္ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းျပထားတာေတြ ရွိပါေသးတယ္။ ဆက္လက္ ဖတ္ခ်င္ေသးတယ္ဆိုရင္ ဒီမွာ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္လုိ႕ရပါတယ္။ စာဖတ္သူမ်ား အထက္ပါ အခ်က္ေတြကိုဖတ္ျပီး မိမိတို႕ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္းအ၀ုိင္း လုပ္ငန္းထဲမွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ေသာကေတြကေန အားလံုး အျမန္ဆံုး ကင္းေ၀းႏုိင္ၾကပါေစ။

အားလံုးကို ခင္မင္ေလးစားလ်က္
၀ိုင္း

6 comments:

chocothazin said...

ဝုိင္းေရ
print ထုတ္ၿပီးယူသြားတယ္ေနာ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

တကယ့္စိတ္အဟာရေပးစြမ္းတဲ့ ေဝမွ်မႈပါပဲ
စာတပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာ လိုက္နာနိင္ရင္ တကယ္အက်ဳိးရိွေစ နိင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ဘယ္လို အဆိုးနဲ႔ပဲ ၾကံဳလာေစ အၾကာၾကီး စိတ္မပ်က္ေအာင္ သတိထား ေနျဖစ္တယ္။ တခုခုဆံုးရံႈးရင္လည္း ဝမ္းမနည္း ျဖစ္ဘူး။ ဆံုးရံႈးတာကို ေနာင္တရေနရင္ ၂ခါ ရံႈး တယ္လို႔ပဲ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ကုိယ္မစြမ္းေဆာင္နိင္လြန္းရင္လည္း တခါပဲ အရံႈးခံလိုက္တယ္။ ဒီ့ျပင္ကိစၥေတြမွာ ျပန္နိင္ နိင္တာပဲ မဟုတ္လား။

ဒီပို႔စ္ေလးကို သေဘာက်တယ္။
စာဖတ္သူေတြအတြက္ မွတ္သားစရာ အျပည့္နဲ႔ မို႔လို႔ပါ။

လင္းၾကယ္ျဖဴ said...

မွတ္သားထိုက္တဲ့ စာစုေလးပါပဲခင္ဗ်ာ
ေပ်ာ္ပါေစ

Anonymous said...

က်ေနာ္ကေတာ့ ဘာပဲ ၾကံဳၾကံဳ ၿပဳံးၿပဳံးေလးပဲ ေနႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ စိတ္ပ်က္ၿငီးၿငဴၿပီး ငုိေနလုိ႔ ၿပႆာနာက ၿပီးသြားမွာမွ မဟုတ္တာ။
စာေလးေတြ တန္ဖုိးရွိပါတယ္ မသိေသးတဲ့ က်ေနာ္အတြက္ စိတ္ခြန္အား တခုပါပဲဗ်ာ။

flowerpoem said...

ေသာကက ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ ကိုယ့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုးရွိသလည္း ဆုိတာ ေတာ္၂ အဓိကက်ပါတယ္..

ခ်မ္းလင္းေန said...

စာအျမည္းနဲ႔တင္အေတာ္ေကာင္းမွတ္းသိလို႔ ေဒါင္းယူသြားတယ္။ အေသအခ်ာဖတ္လို႔ရေအာင္။
ေက်းဇူးပါညီမေရ။

 

Posted by . - ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ရက္ေန႕တြင္ စတင္ေရးသားသည္